Phần mềm bản quyền Microsoft

Home / Softwares / Phần mềm bản quyền Microsoft
Bảng giá tham khảo các sản phẩm của Microsoft

Các sản phẩm trong bảng giá này được cấp phép theo dạng Open License.Mức giá áp dụng đối với sản phẩm có thể thay đổi theo quy định của nhà sản xuất theo từng thời điểm và số lượng đặt hàng.

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm phổ biến của Microsoft tại thị trường Việt Nam:

PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
021-10554 OfficeStd 2016 SNGL OLP NL 8,672,600
79P-05552 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL 11,830,100
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
9EM-00124 WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2.478.940
9EM-00118 WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic 19.831.520
R18-05121 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 657.110
R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 853.760
6VC-03222 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 2.278.840
6VC-03224 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 2.961.250
9EA-00128 WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 17.298.300
G3S-01015 WinSvrEssntls 2016 SNGL OLP NL 11.242.400
T98-02809 WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 818.800
T98-02811 WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 1.066.510
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine 4.600.000
FQC-09525 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 4.600.000
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
228-11135 SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL 22.151.360
359-06557 SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL 5.158.230
359-06555 SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL 5.158.230
7NQ-01158 SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 88.471.460
7JQ-01275 SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 339.215.030
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
PGI-00683 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs 968,300
PGI-00685 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs 1,115,650
381-04396 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 1,578,750
381-04398 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 1,810,350
312-04349 ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL 16,461,100
395-04540 ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL 94,219,800
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
76P-01876 SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL 172,776,000
76M-01598 SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 2,415,000
76M-01600 SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 3,128,000
76N-03785 SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 2,116,000
76N-03787 SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 2,760,000
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
EEC-00520 SysCtrEssntlswSQL 2010 SNGL OLP NL 19,513,350
DJA-01324 SysCtrEssntlsSvrML 2010 SNGL OLP NL 2,315,500
4PX-01601 SysCtrEssntlsCltML 2010 SNGL OLP NL 378,900
J3A-00669 SysCtrCnfgMgrSvr 2007R3 SNGL OLP NL 13,472,000
J4A-00519 SysCtrCnfgMgrSvrwSQL 2007R3 SNGL OLP NL 30,733,000
J7A-00633 SysCtrCnfgMgrSvrMLEnt 2007R3 SNGL OLP NL 10,019,800
J6A-00457 SysCtrCnfgMgrSvrMLStd 2007R3 SNGL OLP NL 3,641,650
UAR-01292 SysCtrOpsMgrSvr 2007R2 SNGL OLP NL 13,514,100
EFC-00509 SysCtrOpsMgrSvrwSQL 2007R2 SNGL OLP NL 30,817,200
UAT-00570 SysCtrOpsMgrSvrMLStd 2007R2 SNGL OLP NL 3,662,700
UAS-00865 SysCtrOpsMgrSvrMLEnt 2007R2 SNGL OLP NL 10,061,900
9TX-01226 SysCtrOpsMgrCltML 2007R2 SNGL OLP NL PerOSE 568,350
9TX-01229 SysCtrOpsMgrCltML 2007R2 SNGL OLP NL PerUsr 568,350
CGA-00739 SysCtrDPMSvrMLEnt 2010 SNGL OLP NL 10,040,850
CVA-00586 SysCtrDPMSvrMLStd 2010 SNGL OLP NL 3,662,700
TSC-01162 SysCtrDPMCltML 2010 SNGL OLP NL PerOSE 568,350
TSC-01168 SysCtrDPMCltML 2010 SNGL OLP NL PerUsr 568,350
SNA-00571 SysCtrVMMWkgrp 2008R2 SNGL OLP NL 11,745,900
Giá tham khảo, có thể thay đổi không báo trước
PartNumber Sản phẩm Giá tạm tính (VND)
C5E-01307 VSPro 2017 SNGL OLP NL 12,673,000