Quản lý Hồ sơ công việc

Quản lý Hồ sơ công việc

Softwares
PM Tasks - Quản lý Giao việc Phân hệ PM Tasks - Quản lý Giao việc sẽ cải thiện rất lớn cách thức doanh nghiệp quản lý việc chưa chuẩn hóa và giao việc. Phân hệ PM Tasks - Quản lý Giao việc sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc, làm cho công việc và khối lượng công việc rõ ràng, dễ truy cứu và có trách nhiệm thông qua tiêu chuẩn hóa quy trình giao việc, giải quyết công việc và phương thức giao tiếp tương tác giữa lãnh đạo và nhân viên. Phân hệ PM Tasks - Quản lý giao việc cung cấp: Một nơi duy nhất cho toàn bộ nhân viên cùng làm việc, ghi nhận kết quả và truyền thông. Bảo mật thông tin công việc…
Read More