Phần mềm quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án

Softwares
PMS - Quản lý dự án Hệ thống PMS - Quản lý dự án (Project Management) giúp doanh nghiệp quản lý tốt các dự án trong suốt thời gian thực hiện dự án, cung cấp một giải pháp toàn diện với nhiều công cụ quản trị dự án và một môi trường để các thành viên đội dự án dễ dàng cập nhật thông tin, xử lý công việc, chia sẻ ý kiến với công cụ giống như Facebook, tạo thành một nền tảng vững chắc hỗ trợ thực hiện dự án bất kỳ. Hệ thống PMS - Quản lý dự án kết hợp với Microsoft Project để tạo thành một giải pháp quản lý dự án toàn diện, một sự pha trộn hoàn hảo. Quản trị dự án sử…
Read More