Quản lý Quy trình nghiệp vụ

Quản lý Quy trình nghiệp vụ

Softwares
Quản lý Quy trình nghiệp vụ Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) là một lĩnh vực trong hoạt động quản lý doanh nghiệp với trọng tâm là cải thiện hiệu suất doanh nghiệp với phương pháp quản lý và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) là một phương pháp được thiết kế để cải thiện các quy trình nghiệp vụ thông qua sự kết hợp của công nghệ và nghiệp vụ, là một mô hình làm việc kết hợp giữa các bộ phận kinh doanh, nghiệp vụ và công nghệ thông tin cùng nỗ lực để làm cho các quy trình nghiệp vụ hiệu quả và tối ưu hơn. Hệ…
Read More