Phần mềm quản lý dự án

Phần mềm quản lý dự án

Softwares
PMS - Quản lý dự án Hệ thống PMS - Quản lý dự án (Project Management) giúp doanh nghiệp quản lý tốt các dự án trong suốt thời gian thực hiện dự án, cung cấp một giải pháp toàn diện với nhiều công cụ quản trị dự án và một môi trường để các thành viên đội dự án dễ dàng cập nhật thông tin, xử lý công việc, chia sẻ ý kiến với công cụ giống như Facebook, tạo thành một nền tảng vững chắc hỗ trợ thực hiện dự án bất kỳ. Hệ thống PMS - Quản lý dự án kết hợp với Microsoft Project để tạo thành một giải pháp quản lý dự án toàn diện, một sự pha trộn hoàn hảo. Quản trị dự án sử…
Read More
Cổng thông tin điện tử Sharepoint

Cổng thông tin điện tử Sharepoint

Softwares
Cổng Thông tin điện tử cho doanh nghiệp Sản phẩm phù hợp cho các tập đoàn, công ty muốn làm chủ một CMS – hệ thống quản trị nội dung mạnh, nhưng dễ sử dụng để dễ dàng công bố thông tin trên Internet. Sản phẩm cung cấp các khả năng: Hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến và nhiều loại thiết bị. Công cụ soạn thảo nội dung (WCMS) mạnh, trực quan và dễ sử dụng. Bảo mật và Tốc độ. Linh động - do đặc trưng cần làm phong phú nội dung, giải quyết yêu cầu phát sinh yêu cầu điều chỉnh giao diện và chức năng hiển thị theo yêu cầu của lãnh đạo, Quản trị viên phải có đủ công cụ để tùy biến…
Read More